Tieto pravidlá ochrany osobných údajov informujú ako BVH, spol. s r.o. používa a chráni údaje o Vás, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi BVH, spol. s r.o. pri používaný týchto stránok. BVH, spol. s r.o. si je vedomá, že Vaše údaje vyžadujú ochranu. Naša spoločnosť si váži Vašu dôveru a chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. BVH, spol. s r.o. môže priebežne meniť a dopĺňať tieto pravidlá a informácie. Občas môžete navštíviť túto stránku pre zistenie zmien a mali tak neustály pocit bezpečia.

Bezpečnosť osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému okrem transakcií súvisiacich s dopravou tovaru alebo bankových operácií.

Procesom objednávania tovaru môžete prejsť aj bez registrácie. V tomto prípade Vaše údaje nie sú uložené pre budúce použitie.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii
Ako zákazník fyzická osoba musíte pri registrácii zadávať niekoľko osobných dát. Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate tovar ako darček).

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež údaje, ktoré nám umožnia vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom nákupe znova, máme ich uložené v našej databáze, kde ich chránime pred zneužitím.

Údaje, ktoré zadávate pri platení

Nákup môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi. Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu.

Údaje o Vašej činnosti

Údaje o Vašich nákupoch - Vaše objednávky - sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam?
Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na našich stránkach sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný a poštový styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a prepravcovia. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej tranzakcii s využitím týchto služieb.

Nepredávame, neprenajímame a ani inak neposkytujeme Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Zhrnutie
Naša spoločnosť si váži Vašu dôveru a chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

Váš súhlas
Potvrdením každej objednávky, dávate súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente.

 

Ako používame súbory cookies

Aby sme vám mohli pohotovo poskytovať služby šité na mieru, musíme uchovávať a ukladať informácie o tom, ako používate túto webovú stránku.  Robíme to pomocou malých textových súborov, ktoré sa nazývajú súbory cookie.  Súbory cookie obsahujú malé množstvo informácií a sťahujú sa do vášho počítača alebo iného zariadenia prostredníctvom servera tejto webovej stránky.  Váš webový prehliadač potom posiela tieto súbory cookie späť na túto webovú stránku pri každej nasledujúcej návšteve, aby vás dokázala identifikovať a zapamätať si napríklad vaše používateľské preferencie.  Podrobnejšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako fungujú, nájdete na webovej stránke http://www.aboutcookies.org/.

Pri každom vašom použití tejto webovej stránky sa môžu zhromažďovať informácie použitím súborov cookie a iných technológií.  Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie, ako sa uvádza v tomto Upozornení na súbory cookie, a tiež s používaním súborov cookie na iných národných, regionálnych alebo špecializovaných webových stránkach na doméne deloitte.com, ktoré navštívite, ako sa uvádza v ich príslušnom Upozornení na súbory cookie.

 

Zoznam cookies, ktoré ukladáme

 

COOKIE názovCOOKIE popis
CART spojenie s vašim nákupným košíkom (batohom)
CATEGORY_INFO prehliadaná kategória produktov
COMPARE produkty , ktoré chcete porovnať
CURRENCY preferovaná mena
CUSTOMER kódovaná verzia vášho identifikátora v obchode
CUSTOMER_AUTH identifikátor prihlásenia v obchode
CUSTOMER_INFO kódovaná verzia príslušnosti k zákazníckej skupine
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.